bet365 mobile bet Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

bet365 mobile bet . Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ đào tạo ngành du lịch trình độ đại học

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 25-12-2018


      Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 5300/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi tên ngành Việt Nam học (mã số 7310630) trình độ đại học thành ngành Du lịch (mã số 7810101) trình độ đại học theo quy định tại Thông tư số 24/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Như vậy cho đến nay, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đảm nhiệm 8 ngành, 15 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có hai ngành đào tạo về du lịch là:

      1. Du lịch (mã số 7810101)

      2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã số 7810103)

      Việc đa dạng hóa các ngành đào tạo về du lịch của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch.

      Trong thời điểm hiện tại có 589 sinh viên đại học hệ chính quy đang học tập ngành du lịch, chiếm tỷ lệ 24,1% trên tổng số 2442 đại học hệ chính quy của Nhà trường. Dự báo trong năm 2019, quy mô sinh viên đại học ngành du lịch của Nhà trường sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu học tập cùng với nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực nhóm ngành này ngày càng lớn.

      Dưới đây là toàn văn “Quyết định Về việc chuyển đổi tên và mã ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT”

 Nguyễn Thanh Tùng -  Phó trưởng Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT

Hoàng Hải - BBT Website (biên tập)

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: [email protected]

Website:

Fanpage:

 


Copyright © 2018 - bet365 mobile bet Nền tảng trực tuyến trang web chính thức . All rights Reserved.